Leer anders denken

Eerder dit jaar gaven professor Marco te Brömmelstroet en Thalia Verkade, correspondent mobiliteit en straatleven de masterclass Anders Denken voor het eerst live. Er gingen heel wat leuke online edties aan vooraf, maar die live editie smaakte naar meer. Veel interactie, kritische vragen, discussies en mooie inzichten. 

Op dit moment staat er geen masterclass Anders Denken gepland.

Het begint met een boek
In hun boek Het recht van de snelste ontdekken Te Brömmelstroet en Verkade dat ‘de logica van het (auto)verkeer onze publieke ruimte heeft overgenomen én dat het denken over het mobiliteitssysteem is vastgeroest. Het is een hardnekkige knoop van schijnbaar onbetwistbare richtlijnen, normen en regels’. Daarmee schetst Te Brömmelstroet tegelijkertijd ‘de frustratie’ waar vakprofessionals tegenaan kunnen lopen bij een reflectie op hun handelen. Het ondermijnt een eerste stap om anders te denken en te handelen.

“Kijk naar de maatschappelijke opgaven als vervanging infrastructuur, wonen, klimaat, leefbaarheid en gezondheid en zet daar de fysieke en financiële ruimte tegenover. De fiets komt daarin vaak voor als optimale oplossing. Maar faciliteer je die vervolgens vanuit efficiëntie, dus zo snel mogelijk van A naar B, óf faciliteer je vanuit leefbaarheid, sociale cohesie, rechtvaardigheid of gezondheid? Dus, zonder een goed verhaal in de juiste taal loopt het systeem alsnog vast, ook al zet je in op fiets.”

Bestel ook het boek

Reacties op de masterclass 
En wat levert de Masterclasses op? Volgens één van de oud-deelnemers schuif je op ‘onbewust onbekwaam’ naar ‘bewust onbekwaam’. Het opnieuw zoeken naar hoe je omgaat met het inzicht dat de huidige manier van kijken naar mobiliteit en de straat zeer beperkt is, is een proces dat nu pas begint.”

Zijn er reacties die veel indruk maakten? “Jazeker, het feit dat het boek bij het CROW een favoriet relatiegeschenk is geworden, is een mooi compliment”, vindt Te Brömmelstroet. “Aangrijpend zijn de mensen die aan het einde van de masterclass of via een mail aangeven dat ze dankzij mijn beschrijving van de impact van het dodelijk ongeval van mijn jeugdvriendje, nu zelf werken aan de verwerking van een verkeersongeval in hun eigen omgeving.” En, verheugd: “Ik signaleer wethouders die met het boek in de hand mobiliteit weer echt politiek maken.” En dát was precies de bedoeling, zegt de hoogleraar: “Als schrijver en wetenschapper beschouw ik het als mijn rol om te laten zien dat er keuzes gemaakt worden en dat die dus ook anders gemaakt kunnen worden.“ 

"Afgelopen vrijdag heb ik deelgenomen aan de masterclass 'Anders Denken' van Marco Te Brömmelstroet naar aanleiding van het boek dat hij met Thalia Verkade schreef over hoe ons verkeer steeds asocialer werd. Een zeer interessante middag en wat mooi om te zien dat er een transitie op gang komt van de homo economicus (de efficiënte mens) naar de home ludens (de spelende mens). Ik hoop dat we dat in het verkeer én in onze samenleving meer gaan zien. Geen reistijdwinst, nut en maximalisatie als hoogste doel, maar mobiliteitsgeluk en een inclusieve openbare ruimte om ook te lummelen, te ontmoeten en te ontdekken. Om te 'verkeren', en weer verkering te krijgen met je medemens en je omgeving." 

Lees hier meer recensies van online deelnemers